Microsoft предупредила о компрометации неназванного PDF-редактора

Исследователи Microsoft предупредили о компрометации пакета шрифтов, входящего в состав неназванного PDF-редактора.